Waarom geen kinderbijslag voor kinderen in colombia
kinderbijslag Ik heb drie kinderen en twee daarvan wonen in Colombia. Ik heb nooit een cent kinderbijslag gehad. De belasting erkent mijn maandelijkse betalingen voor die kinderen ook niet als aftrekpost, omdat Nederland geen sociaal verdrag heeft met Colombia. Maar dit weekend ontmoette ik een kennis die wel kinderbijslag kreeg voor kinderen in Colombia! Hoe kan dat?

Als ik u goed begrijp, woont u zelf in Nederland terwijl twee van uw kinderen in Colombia wonen. U ontvangt geen kinderbijslag voor deze kinderen. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Nederland betaalt alleen kinderbijslag voor kinderen die wonen in landen waarmee Nederland goede afspraken over de controle op de uitkeringen heeft gemaakt. Met Colombia zijn deze afspraken niet gemaakt. Wanneer mensen geen recht op kinderbijslag hebben door de werking van de Wet BEU, dan hebben ze ook geen recht op aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar. Het is mij niet duidelijk waarom uw kennis wel kinderbijslag/aftrek ontving voor zijn kinderen in Colombia. Misschien viel hij in een uitgezonderde groep? Voor mensen die in het algemeen belang werken (zoals diplomaten of ontwikkelingswerkers) heeft de Wet BEU namelijk geen gevolgen.
Bron: Overgeld.nl 18 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant