Waarom ontvang ik met mijn vut minder dan wie nooit heeft gewerkt
ontvang Mijn man ontvangt AOW, partner jonger dan 65 aanvullende toeslag. Ik ontvang VUT-uitkering, deze wordt geheel gekort.


Nu ontvangen echtparen waarvan partner nooit gewerkt heeft 1109 + 166 heffingstoeslag = 1275 netto per maand. Dit hoeft later met fiscus niet meer verrekend te worden. Mijn man ontvangt 827 en ik mijn VUT 363, is totaal 1190. Ra, ra hoe kan dat, je loon afpakken en ook nog minder ontvangen. Ik kan bij de SVB geen duidelijk krijgen. Kunt u mij dit misschien uitleggen?


U vraagt zich af hoe het mogelijk is dat u met uw vut, minder ontvangt dan mensen die nooit gewerkt hebben.


Als ik uw mail goed begrijp heeft u een vut-uitkering van 4356 per jaar. Daarover bent u 1487 belasting verschuldigd. Dat merkt u niet want deze belasting valt weg tegen de algemene heffingskorting waar u ook recht op heeft. De algemene heffingskorting was in 2006 voor mensen die nog geen 65 waren 1990.


Het niet gebruikte deel van uw algemene heffingskorting, dus 503 (1990- 1487), krijgt u uitbetaald als uw man in 2006 minstens 503 belasting heeft betaald.


Het voorbeeld dat u geeft waarin de een 1109 AOW plus toeslag ontvangt terwijl de partner de volledige algemene heffingskorting krijgt uitbetaald, gaat alleen op wanneer de AOW-er naast de AOW nog een pensioen ontvangt. Anders is er simpelweg te weinig belasting verschuldigd om de uitbetaling van de volledige algemene heffingskorting aan de partner mogelijk te maken.


Niet uw vut wordt dus afgepakt maar uw man krijgt door uw inkomsten minder toeslag op zijn AOW. Het resultaat lijkt hetzelfde, maar is het niet. Doordat u vut ontvangt betaalt u daar belasting over, er blijft dan minder algemene heffingskorting over om aan u uit te betalen.


Ik kan mij voorstellen dat een korting op de toeslag oneerlijk lijkt. Er moest echter iets gedaan worden om de almaar oplopende kosten van de AOW te beperken. Dit is een van de maatregelen die men heeft genomen om de AOW betaalbaar te houden. Toeslagen worden alleen uitbetaald voorzover de partner geen inkomen heeft. Vanaf 2015 hebben mensen die dan 65 worden zelfs helemaal geen recht meer op een toeslag, ook niet voor partners zonder inkomen.


Uit uw mail maak ik op dat u geen voorlopige teruggave van de fiscus ontvangt. Toch zou u recht kunnen hebben op zo'n vijfhonderd euro.


Ik ken uw omstandigheden niet precies, daarom kan ik dit niet met zekerheid zeggen maar het heeft voor u zeker zin te kijken of u geen aangifte moet doen, zodat u dit bedrag uitbetaald kunt krijgen.

Bron: Overgeld.nl 4 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant