Wanbetaler krijgt geen zorgtoeslag meer
zorgtoeslag Mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet betalen, kunnen ook fluiten naar hun zorgtoeslag. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil paal en perk stellen aan uitbetaling van zorgtoeslagen aan wanbetalers, zei hij donderdag in overleg met de Tweede Kamer.


In het regeerakkoord staat al dat zorgtoeslag bij de verzekeraar met de verschuldigde premie kan worden verrekend. De mogelijkheden daarvoor worden verruimd, maar het zou de eigen keus van de verzekerde moeten zijn. Klink is nu stelliger: Het kan niet dat als iemand de premie niet betaalt, hij dan toch een zorgtoeslag krijgt.


Klink antwoordde op vragen van Fleur Agema van de Partij voor de Vrijheid in een overleg over de beleidsvoornemens op Volksgezondheid voor de komende vier jaar. De oppositie verweet de minister vooral dat hij nog weinig concreet is (VVD) en de marktwerking in de zorg versterkt doorzet (SP).


Klink erkende dat zijn beleidsbrief waar de Kamer op reageerde vooral agenderend is. Dat ziekenhuizen meer ruimte krijgen voor vrije prijsvorming moet vooral ten goede komen aan een van zijn speerpunten voor de komende periode: verhoging van de kwaliteit. Hij ziet ook al dat bij de zorg waarvoor de prijzen zijn vrijgegeven de kosten minder snel oplopen.

Bron: Overgeld.nl 12 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant