Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlofkorting
ouderschapsverlofkorting Vanaf 4 September 2006 maak ik gebruik van mijn recht op ouderschapsverlof (1 dag in de week, 65 weken lang, onbetaald), Ik was in de veronderstelling dat ik de vermindering in salaris (20%) af kon trekken van de belasting. Echter als ik de informatie van de Belastingdienst lees dan is een van de voorwaarden hiervoor dat ik mee zou moeten doen aan de levensloop. In 2006 heb ik echter geen gebruik gemaakt van de levensloop.


Weet u of ik nu wel of niet gebruik kan maken van deze aftrekpost en hoe ik deze moet opvoeren?


Ouderschapsverlofkorting is een nieuwe heffingskorting die vanaf 2006 geldt als onderdeel van de levensloopregeling.


Als u in 2006 gebruik maakt van ouderschapsverlof, kunt u in aanmerking komen voor de ouderschapsverlofkorting.


U moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat u in 2006 deel moet nemen aan de levensloopregeling.


Dat doet u niet, dus u heeft geen recht op ouderschapsverlofkorting.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant