Wat betekenen vruchtgebruik en bloot eigendom
vruchtgebruik In verband met het overlijden van mijn schoonvader krijgt mijn schoonmoeder het vruchtgebruik van het vermogen. Mijn echtgenote krijgt samen met haar broer het blote eigendom. Nu vragen wij ons af wat dit concreet betekent.


Het recht van vruchtgebruik houdt in dat uw schoonmoeder de vruchten van het vermogen geniet. In principe zal het dan gaan om rente, dividend, huurinkomen en woongenot van de woning. Uw schoonmoeder mag alleen interen op het vermogen als uw schoonvader dat uitdrukkelijk heeft vastgelegd in het testament. Het werkelijke eigendom ligt bij uw echtgenote en haar broer. Zij kunnen pas vrij over het vermogen kunnen beschikken als uw schoonmoeder is overleden. Op dat moment zal het blote eigendom vrij van successierechten aangroeien tot het volle eigendom. U dient er rekening mee houden dat de bankrekeningen omgezet moeten worden en dat u in box 3 belasting gaat betalen over de waarde van het blote eigendom.
Bron: Overgeld.nl 27 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant