Wat moet ik als loon opgeven
opgeven Graag zou ik willen weten,w elk bedrag van de jaaropgave van de SVB op mijn aangifte moet ingevuld worden bij vraag 12 a) De SVB noemt loon, loonbelasting/volksverzekering en er wordt gesproken over loon zorgverzekeringswet een paar honderd euro lager.


Een tweede vraag heeft betrekking op maatschappelijke beleggingen vraag 50 b (groene beleggingen). Wat is het vrijgesteld deel voor de groene beleggingen, het moet in de buurt zitten van 50.000 maar is in de toelichting niet te vinden. Mijn groene beleggingen komen iets hoger dan het vrijgestelde deel. Wat moet nu ingevuld worden bij vraag 50 b)? Ik heb mijn vragen niet bij de lijst van reeds beantwoorde vragen gezien.


Vraag 1. U moet bij de vraag naar uw pensioen inkomen het loon loonbelasting/volksverzekering bedrag gebruiken.


Vraag 2. De groene beleggingen die u in 2001 al bezat, zijn volledig vrijgesteld. Voor latere beleggingen geldt een vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen van 52.579 per persoon. Indien u een fiscale partner heeft kan deze de vrijstelling aan u overdragen en kunt u dit bedrag dus verdubbelen.


U hoeft in BOX 3 alleen het bedrag van uw maatschappelijke/groene beleggingen boven de drempel op te geven.


Wel moet u de vraag heeft u maatschappelijke beleggingen met ja beantwoorden en daar het gehele bedrag op geven. U ontvangt dan over dit bedrag 1,3% extra heffingskorting.

Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant