Wat te doen met de geschonken opbrengst van het huis van schoonouders
schoonouders Mijn schoonzus wil het huis kopen van haar ouders. De bedoeling is dat het huis wordt verbouwd, zodat zij met haar gezin en haar ouders (mijn schoonouders) kunnen blijven wonen. Nu is het plan om het huis te verkopen en de opbrengst te verdelen tussen mijn man en haar. Mijn schoonzus wil dit geld meteen weer in het huis zetten. Wij willen het geld ook graag in onze hypotheek zetten om de lasten te verlagen. Mijn vraag is of dit zo kan ofdat wij hierover eerst belasting moeten betalen? En moet mijn schoonzus dat ook?


Als ik het goed begrijp verkopen de ouders het huis aan een van de kinderen. Vervolgens geven de ouders het geld 50/50 aan de beide kinderen. In dat geval is er sprake van een schenking en moet schenkingsrecht worden betaald.


Het is dan beter de schenking uit te smeren over een aantal jaren. Dat kan op zich ook als het geld ineens wordt overgeboekt. Een deel moet dan wel als renteloze lening worden gegeven aan de kinderen. Door jaarlijks een bedrag van die lening kwijt te schelden vindt de schenking ook pas plaats als de kwijtschelding plaatsvindt. Daarmee spreidt u het dus over een aantal jaren.

Bron: Overgeld.nl 22 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant