Wat zien we over het hoofd
hoofd Belastingbetalers duperen zichzelf jaarlijks voor een enorm bedrag bij het invullen van de belastingaangifte. Waar moeten we vooral op letten.


Wie een rondje maakt door alle fiscale gidsen zou bijna paranode worden van alle vergeten aftrekposten, verkeerd ingevulde bedragen, foutieve afrondingen naar boven of naar beneden en onterecht meegeteld vermogen. Het zijn deze risicofactoren die ervoor zorgen dat belastingbetalers zichzelf duperen. Daarnaast is er nog een aantal specifieke regelingen, zoals de middelingsregeling, waar vaak geen beroep op wordt gedaan. En ook bij de uitbetaling van de heffingskorting gaat het regelmatig mis.


Hoeveel geld Nederlanders jaarlijks laten liggen, is een goed bewaard geheim van de Belastingdienst. De fiscus zegt er zelf alles aan te doen om niet te veel binnen te halen, maar benadrukt dat de belastingbetaler zelf het initiatief moet nemen. Wij doen er alles aan om mensen te stimuleren een beroep te doen op geldende regelingen. Als ze dat niet doen of vergeten, is dat hun eigen verantwoordelijkheid, luidt het standpunt van de fiscale ambtenaren.


De voorbeelden van de missers van belastingbetalers liggen voor het oprapen. Zowel bij hoge als lage inkomens. Bijstandsgerechtigden die niet weten dat ze hypotheekrente of bijvoorbeeld vrijwilligerskosten kunnen aftrekken. Werkenden die het bedrag op hun spaarloonregeling ten onrechte optellen bij hun vermogen. Aftrekposten die bij de verkeerde partner worden opgevoerd. En vermogende particulieren, die vergeten hun giften af te trekken van de belasting. Of rijke ouderen, die 'vergeten' om voor hun overlijden alvast schenkingen aan de kinderen te doen. Een klein foutje kan al gauw flink in de papieren lopen.


Mensen beschikken vaak niet over de software om dingen goed uit te rekenen. Dat speelt met name bij het toedelen van aftrekposten, zegt de Nuenense belastingadviseur Janssen daarover.


Niet alleen voor vermogenden geldt dat het nuttig kan zijn om een deskundige in te schakelen voor het invullen van de aangifte. Dat hoeft niet direct een dure adviseur van een groot belastingkantoor te zijn. Er zijn allerlei belangenverenigingen, bijvoorbeeld voor ouderen, die regelmatig fiscale bijeenkomsten organiseren. Daarnaast zijn er talloze belastingwinkels die mensen met een laag inkomen helpen bij hun aangifte. En wie de deur niet uitwil: op de site van de Belastingdienst is ook een schat aan informatie te vinden.


Belastingbetalers maken niet alleen fouten, ze vergeten ook regelmatig regelingen waarmee ze voordeel kunnen behalen. Met name bij mensen die een wisselend inkomen hebben, kan dat flink schelen. Voorbeelden zijn het vooruitbetalen van hypotheekrente en de middelingsregeling. Door de hypotheekrente van een jaar waarin weinig inkomsten worden genoten vooruit te betalen, kunnen honderden euro's bespaard worden. En bij de middelingsregeling, meestal interessant voor mensen die een gouden handdruk hebben ontvangen, loopt het voordeel al snel in de duizenden euro's. Kort gezegd komt die regeling erop neer dat een deel van het inkomen van het ene jaar naar het andere jaar mag worden doorgeschoven.


Een van de belangrijkste aftrekposten die Nederlanders veelal over het hoofd zien, is de post ziektekosten. Bijna alles op dit gebied is aftrekbaar. Pillen, poeders, contactlenzen en uiteraard de rekening van de ziektekostenverzekeraar. Vooral bij mensen die een laag inkomen hebben, tikt het aan. Zij overschrijden snel de drempelwaarde die de fiscus aan ziektekosten heeft gesteld.


Niet alleen het vergeten van aftrekposten of een vergissing is goed voor de inkomstenpot van de fiscus. Wanneer een belastingbetaler fouten in zijn eigen voordeel maakt, kan dat voor de fiscus reden zijn om een boete op te leggen. Met name mensen die een goedkoper huis hebben gekocht, moeten opletten. Mogelijk kunnen zij minder hypotheekrente aftrekken.


Ook degenen die nog consumptieve rente van de belasting aftrekken, bijvoorbeeld door rood staan op een bank- of girorekening of het gebruik van een creditcard, moeten rekening houden met een navordering. De Belastingdienst kan daarbij een boete van maximaal 100 procent van het onterecht afgetrokken bedrag opleggen.


Spaarloon vrijgesteld

Jaarlijks mag een werknemer maximaal 613 euro sparen op een geblokkeerde spaarloonregeling, waarvan het tegoed vrijvalt na vier jaar.


Het saldo hoeft niet te worden opgeteld bij het vermogen in box-3.


Een werknemer kan slechts bij een werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling.


Wie meedoet aan de levensloopregeling, mag niet meedoen met spaarloon.


Het bijeengespaarde geld op een levenslooprekening telt eveneens niet mee voor het vermogen in box-3.


Hypotheekrente

Wie in 2008 een lager inkomen heeft, kan ervoor kiezen de hypotheekrente over de eerste zes maanden van dat jaar al aan het eind van dit jaar te betalen.


Overleg met de bank hierover is geboden.


Het voordeel is het grootst op het moment dat het belastbaar inkomen in 2007 in de hoogste belastingschijf valt en in 2008 in de laagste schijf.


De middelingsregeling

De regeling geldt alleen voor inkomsten uit werk en woning.


Het verzoek moet gedaan worden binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar uit het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaat.


Maximaal drie kalenderjaren kunnen worden gemiddeld.


Het verzoek om middeling moet gedaan worden aan de Belastingdienst, via een brief en een onderbouwing met berekening.


De eerste 545 euro komen niet voor middeling in aanmerking.


Werking middelingsregeling:


Stel inkomen was


in 2004:25.000 euro


In 2005:120.000 euro


In 2006:35.000 euro


Het totale inkomen is 180.000 euro. Middeling levert in deze gevallen een inkomen op van 60.000 euro per jaar. Door een deel van het inkomen uit 2005 over te hevelen naar de belastingjaren 2004 en 2006, kan in het voorbeeld, mede afhankelijk van leeftijd, een besparing van duizenden euro's worden bereikt.

Bron: BN/De Stem 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant