Wat zijn de mogelijkheden voor aftrek bij borgstelling
mogelijkheden Wij ouders en schoonouders staan borg voor aflossing hypotheek zoon respectievelijk schoonzoon. Hoeveel borgstellingsprovisie mogen wij berekenen en hij in totaal aftrekken? Kan dat ook nog over 2005 het jaar van afsluiten? De borgstellingsprovisie willen wij (ouders en schoonouders) weer terug schenken. Hoe gaat een en ander in zijn werk? (qua contract c.q. notaris)?


Indien uw zoon aan u een vergoeding betaald is deze vergoeding aftrekbaar, dus alleen de werkelijk betaalde kosten zijn aftrekbaar.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant