Werkgevers zijn chaos rond belasting zat
Werkgevers Den Haag. Werkgevers in het mkb keren de Belastingdienst en het UWV de rug toe. Ze zijn gedesillusioneerd door het mislukken van de wet Walvis.

Dat zegt Jurgen Warmerdam, fiscaal beleidsmedewerker van MKB Nederland, de belangenorganisatie van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. De belastingmoraaal zou bij de werkgevers zijn uitgehold. Ik bespeur een toenemend cynisme als gevolg van het gerotzooi met de loonadministraties door de overheid. Walvis is in 2006 in werking getreden als samenwerkingsoperatie van de Belastingdienst en het UWV, de uitkeringsinstelling voor de werknemersverzekeringen. Maar de nieuwe polisadministratie van het UWV blijkt onwerkbaar. Door de administratieve chaos kunnen de maandelijkse loonaangiften van werkgevers niet verwerkt worden. Hierdoor ontstaan problemen met de vaststelling van inkomensafhankelijke toeslagen en uitkeringen.Pieter Verhoog, directeur arbeidszaken van de Raad Nederlandse Detailhandel, de branchevereniging voor het winkelbedrijf, zegt: Het is nog erger geworden dan het was. Loongegevens verdwijnen in de pijplijn en je ziet er niets van terug. Voor werkgevers betekent het extra kosten, boetes en naheffingen. Het extra werk dat gedaan moet worden omdat de polisadministraties niet werken, kost de werkgevers een hoop geld, aldus Verhoog.Ook overheidsinstellingen zelf klagen over problemen. Bij gemeentes ligt het opsporen van uitkeringsfraude grotendeels stil, omdat niet meer gecontroleerd kan worden of mensen met een bijstandsuitkering neveninkomsten hebben uit een baan. Het Inlichtingenbureau in Den Haag, dat gemeenten helpt bij het opsporen van deze witte fraude heeft al een half jaar geen gegevens meer gekregen van de Belastingdienst.We hebben vanaf begin vorig jaar bij iedereen aan de bel getrokken, van de Belastingdienst tot de minister, zegt Olf Kinkhorst, directeur van het Inlichtingenbureau. We hebben echt gesmeekt om die gegevens, maar we staan al sinds eind vorig jaar droog.Operatie walvis wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale zekerheidswetten heeft tot doel de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen. Maar doordat het systeem is mislukt moeten werkgevers dit jaar hun loonadministraties over 2006 en (volgend jaar) over 2007 opnieuw gaan inleveren bij de Belastingdienst. Van de administratieve vereenvoudiging en lastenverlichting voor werkgevers die walvis beoogt, is niets terecht gekomen, aldus Warmerdam van MKB Nederland. Werkgevers moeten maandelijks aangifte voor de loonbelasting doen in de wetenschap dat ze dezelfde informatie volgend jaar weer moeten aanleveren.Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft onlangs in de Kamer erkend dat walvis naar de huidige inzichten nooit had mogen worden ingevoerd. Sinds vorige maand maakt de Kamer zich druk over de mislukking van de wet.
Bron: NRC Handelsblad 21 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant