Wetsvoorstel hakt in op pensioen ondernemers
Wetsvoorstel De vrijheid die het wetsvoorstel Depla-Blok voorstaat om pensioenopbouw ook via banken toe te staan, wordt duur betaald door ondernemers. Dit initiatief wetsvoorstel waar een Kamermeerderheid positief tegenover staat wil namelijk tegelijkertijd de fiscale aftrek van lijfrentestortingen voor aanvullende pensioen verlagen. Schandalig, ondernemers zijn voor hun oudedagsvoorziening hier volledig van afhankelijk, stelt Kees de Kruiff, directeur van adviesbedrijf ZZP Ok. Een miljoen ondernemers kan straks minder pensioen opbouwen.


Ondernemersadviseur De Kruiff zegt in principe veel sympathie te hebben voor het voorstel. Nederlanders zouden voor een aanvullend pensioen niet langer aangewezen zijn op verzekeringsproducten, maar het geld ook in bankproducten kunnen steken. Tegen dezelfde fiscale aftrek die nu voor lijfrenteverzekeringen geldt. De verwachting is dat banken hogere rendementen kunnen bieden dan verzekeraars, die de laatste tijd onder vuur liggen vanwege hun hoge kosten.


Door de aantrekkingskracht van het bankpensioen schatten de indieners van het voorstel, de Kamerleden Staf Depla en Stef Blok, dat de overheid circa 100 miljoen meer kwijt zal zijn aan aftrekbare pensioenstortingen. Om dat gat op te vangen, wordt de aftrekbaarheid van dit type pensioenstortingen verlaagd. De overheid geeft iedereen het recht om fiscaalvriendelijk een pensioen tot 70% van het eindloon op te bouwen, maar die rechten zouden nu ingeperkt moeten worden vanwege haar eigen huishoudboekje, sneert De Kruiff.


Werknemers bouwen het gros van hun pensioen op in de vorm van een pensioen bij hun werkgever. Daarbuiten maken echter ook zij gebruik van de lijfrenteaftrek, die nu zou moeten worden beperkt. De inperking zal volgens De Kruiff echter vooral ondernemers treffen, omdat lijfrente hun enige mogelijkheid is om met fiscale hulp een pensioen op te bouwen. Waar zij nu nog over een jaarinkomen tot bijna 149.000 pensioen mogen opbouwen, verlaagt het voorstel dit naar zon 98.000. De fiscale ruimte voor de aftrek van pensioenpremie wordt daarmee met een derde verlaagd. De Kruiff: Dat is toch schandalig. Boven een jaarinkomen van een ton kunnen ondernemers en zelfstandigen geen pensioen meer opbouwen. En zij waren al achtergesteld omdat ze niet de fiscale voordelen van het werknemerspensioen genieten. Een Rijkman Groenink kan miljoenen aan pensioen opbouwen. Tenminste, totdat hij als werknemer aan 70% van zijn eindloon zit.


MKB-Nederland liet gisteren weten actie te zullen ondernemen. De pensioenpositie van de ondernemer ten opzichte van de werknemer is uit fiscaal oogpunt al bedroevend. Dit wetsvoorstel verergert die situatie, aldus een woordvoerder van de werkgeversorganisatie.


Depla en Blok, de indieners van het initiatiefvoorstel, wezen er gisteren op dat het plafond al maanden geleden verlaagd is. We zijn nooit voor een openeinderegeling geweest, aldus PvdAer Depla. Financin verwacht dat er fors meer gebruikgemaakt zal worden van de fiscale aftrek voor lijfrentepolissen zodat een zwaardere aanslag op de schatkist gepleegd wordt. We hebben dekking gevonden voor ons plan door het maximumbedrag te verlagen, legt VVDKamerlid Blok uit. Hij is bereid te zoeken naar een alternatieve financiering. Ook Depla laat weten het probleem te begrijpen, maar wijst erop dat honderdduizenden mensen ervan profiteren terwijl volgens hem zon 35.000 belastingplichtigen er financieel last van ondervinden. Blok: Ons voorstel is een aantrekkelijk alternatief voor een woekerpolis. Gooi dit kind niet met het badwater weg.

Bron: Overgeld.nl 29 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant