Worden toeslagen na aangifte automatisch afgerekend door de fiscus
automatisch Worden zorg- en huurtoeslag na verwerking van de aangifte automatisch door de fiscus afgerekend?


De Zorgtoeslag moet in mindering gebracht worden op de basispremie bij de Buitengewone Uitgaven: Ziektekosten, Algemene Kosten. De Huurtoeslag wordt automatisch afgerekend als de definitieve aanslag verwerkt is.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant