Wordt erfenis van britse schoonmoeder belast met successierecht
successierecht Mijn echtgenote is Britse en heeft door ons huwelijk ook de Nederlandse nationaliteit. Onlangs is haar moeder overleden waardoor zij een erfdeel van circa 90.000 euro krijgt. In Engeland is hierover geen successierecht verschuldigd. Moet ik dit melden bij de Belastingdienst en zo ja, op welke wijze? Bij de belastingtelefoon kreeg ik geen uitsluitsel. Het geld wordt een dezer dagen op onze rekening overgemaakt.

Naar Nederlands recht is successierecht verschuldigd over wat wordt gerfd van iemand die bij zijn overlijden binnen Nederland woont. Nu zou successierecht kunnen worden ontlopen door in het zicht van overlijden nog even snel naar het buitenland te verhuizen. Omdat de erflater dan niet meer in Nederland woont, zou geen successierecht zijn verschuldigd.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 13 augustus 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant