Wordt inkomensafhankelijke bijdrage zvw ook berekend over box 2
inkomensafhankelijke Moet ik mijn inkomen van box 2 ook meenemen voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ziekenfondswet?


De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven over het bijdrage-inkomen. Dat bestaat uit het inkomen uit tegenwoordige en vroegere arbeid. Het bijdrage-inkomen wordt (met een paar uitzonderingen) gevormd door het belastbare loon, belastbare winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.


Inkomsten in box 2 (en box 3) spelen daarbij dus geen rol.

Bron: Overgeld.nl 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant