Wordt ouderenaftrek automatisch berekend




ouderenaftrek Ieder jaar vul ik zelf mijn belastingaangifte in. Ik ben nu 65 jaar en ik dat je dan recht hebt op 776 ouderdomsaftrek, waarbij ik geen specifieke kosten hoef aan te tonen, klopt dit? Ik heb dit jaar via de pc ingevuld, maar moet ik nu die ouderdomsaftrek vermelden of gebeurt dit automatisch door de pc?


Om in aanmerking te komen voor het vaste aftrekbedrag voor 65-plussers moet u op 1 januari 2006 65 jaar zijn geweest. U moet de 795 euro zelf invullen (onder algemene uitgaven, vaste aftrek voor 65-plussers) wanneer er bij u onder algemene uitgaven alleen vaste aftrek bij arbeidsongeschiktheid staat, wil dat zeggen dat u heeft aangegeven dat u op 1 januari 2006 nog 64 was.

Bron: Overgeld.nl 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant