Zijn alternatieve geneeswijzen aftrekbaar van de belastingen
alternatieve Zijn de kosten van alternatieve geneeswijzen aftrekbaar van de belasting? Of misschien alleen van die waarvan de ziektekostenverzekeraar ook een deel van vergoedt?


In principe zijn de kosten van genees- heel- en verloskundige hulp aftrekbaar. Het gaat daarbij om medische behandelingen die worden uitgevoerd door mensen die naar nederlandse begrippen bevoegd zijn de geneeskunst uit te oefenenen. Ook alternatieve behandelingen die worden uitgevoerd, begeleid of voorgeschreven door een arts zijn aftrekbaar.


Sinds de invoering van het BIG-register op grond van de Wet beroepen individuele gezondheidszorg is het ook verdedigbaar dat de kosten van een behandelingen op eigen gezag, door paramedici die in dit register zijn ingeschreven, aftrekbaar zijn.

Bron: Overgeld.nl 8 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant