Zijn de kosten van zorgverlof aftrekbaar
zorgverlof Ons pasgeboren kindje heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen. Wij hebben dagelijks op en neer gereden om bij haar te zijn. In deze periode heb ik zorgverlof opgenomen, dit kost mij volgens de CAO 30% van het salaris. Mag ik deze 30% minder salaris als ziektekosten opvoeren? Zo ja, kan ik dan het gemiste bruto salaris aftrekken of het gemiste netto salaris? Ik weet dat de reiskosten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De teruggang van uw verdiensten mag u niet apart mag opvoeren als ziektekosten. Maar doordat u minder inkomen heeft genoten in de periode van het zorgverlof, hoeft u minder bruto inkomen op te geven aan de belasting, en betaalt u dus minder belasting over dat lagere salaris. Een salarisdaling is in zichzelf per definitie een aftrekpost. Of die daling nou wordt veroorzaakt door zorgverlof of door iets anders maakt niet uit.
Bron: Overgeld.nl 10 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant