Zijn extra kosten voor gehandicapte broer aftrekbaar
gehandicapte Ik ben curator van mijn verstandelijk gehandicapte broer. Hij woont in Groningen in een woongemeenschap, ikzelf woon in Lelystad.


In hoeverre kan ik reis-, telefoon, porto en andere kosten aftrekken? Ik ga geregeld naar Groningen om hem te bezoeken, maar haal en breng hem ook regelmatig als hij bij ons komt logeren.


Als ik uw mail goed begrijp, dan is uw broer al sinds zijn jeugd gehandicapt. U kunt dan bij uw ziektekosten (onder:overige uitgaven) een bedrag aan reiskosten in verband met regelmatig ziekenbezoek aftrekken. Dit is 19 cent per kilometer of de werkelijke kosten wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer.


U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen (verpleegde behoorde aan het begin van de ziekte tot uw huishouding, verpleging langer dan 1 maand, afstand meer dan 10 km, regelmatige bezoeken). Afgaande op uw mail, denk ik dat u aan deze eisen voldoet.


Voor de logeerpartijen is een aparte aftrekpost, los van de ziektekosten. U kunt kosten voor weekendbezoek ernstig gehandicapten ouder dan 27 opvoeren.


Voor de extra kosten van het verblijf van uw broer kunt u 9 euro per dag aftrekken. De dagen waarop uw broer werd gehaald of gebracht, tellen mee voor de verblijfperiode bij u. Verder mag u aan reiskosten 19 cent per kilometer opvoeren voor het vervoer tussen uw woning en de AWBZinstelling, ook al reist u in vakanties over een andere afstand.

Bron: Overgeld.nl 3 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant