Zijn kosten coachingstraject voor reintegratie aftrekbaar
coachingstraject In het kader van arbeidsintegratie heb ik in 2006 een coachingtraject gevolgd. De kosten die ik in 2006 voor de coaching heb gemaakt wil ik declareren en invullen op mijn P biljet. Onder welke categorie kan ik dit onderbrengen?


Of u een aftrekpost heeft, hangt ook af van wat er tijdens dit coachingstraject gedaan werd. Wanneer u werd klaargestoomd voor een betaalde baan (en dus kosten maakte voor de verbetering van uw financieel economische positie) dan zouden het studiekosten kunnen zijn.


Kosten die direct met de studie verband houden zijn dan aftrekbaar. Bijvoorbeeld: studieboeken, tijdschriften, schrijfpapier , schrijfgerei, lesgeld en dictaten. Reiskosten en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar.


Ik kwam in de boeken ook nog een verwijzing naar ziektekosten tegen: omdat in sommige gemeenten persoonsgebonden integratiebudgetten worden toegekend voor het bekostigen van activiteiten die de rentegratie in het arbeidsproces bevorderen, zou u (wanneer u een dergelijk budget niet gekregen heeft en de kosten dus zelf draagt) met een beroep op het gelijkheidsbeginsel de door u gedane uitgaven die rechtstreeks gericht zijn op herstel van de arbeidsgeschiktheid of die kunnen bijdragen aan de duurzame rentegratie in het arbeidsproces, kunnen zien als uitgaven wegens ziekte en invaliditeit.


Ik heb hier maar n verwijzing naar kunnen vinden, en ik ben het in de praktijk ook nog nooit tegengekomen.


Het is al met al wat onduidelijk. Ook omdat u niet schrijft wat uw omstandigheden precies zijn en wat het coachingstraject inhield.


Wanneer u zeker wilt zijn dat aftrek is toegestaan, kunt u uw voornemen deze kosten af te trekken ook kenbaar maken in een brief aan de inspecteur. Geeft u in uw brief dan zoveel mogelijk gegevens over de aard van het door u gevolgde traject en ook op welke grond u denkt dat het ziektekosten c.q studiekosten zijn. U krijgt dan een uitspraak waardoor u de mening van de inspecteur zwart op wit heeft. Dat bespaart u mogelijk later gedoe.

Bron: Overgeld.nl 5 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant