Zijn kosten voor een advocaat aftrekbaar
aftrekbaar Ik had uit een bericht op uw site begrepen dat juridische bijstand aftrekbaar is van de belasting. Maar de belastingdienst heeft mij verzoek afgewezen: de kosten niet aftrekbaar. Kunt u mij zeggen hoe dat zit?

De kwestie van de aftrekbaarheid van advocaatkosten bij werknemers, staat op het ogenblik volop in de belangstelling door een advies van de Advocaat Generaal hierover aan de Hoge Raad. De Advocaat Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd aftrek van advocaatkosten toe te staan bij werknemers omdat ook werkgevers deze kosten kunnen aftrekken. De wet is echter nog niet aangepast. Aftrek is daarom nu dus nog niet mogelijk. De verwachting is dat het nog enige tijd kan duren. U kunt wel al bezwaar maken tegen de afwijzing en vragen of u zich in deze kwestie zult kunnen aansluiten bij de uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad.
Bron: Overgeld.nl 21 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant