Zijn reiskosten naar een ziek familielid aftrekbaar
reiskosten Mijn zus en zwager hebben een auto-ongeluk gehad waarbij mijn zwager, aan de gevolgen daarvan is overleden. Wij bezochten hen dikwijls , doch langer dan n maand in het ziekenhuis en later in een revalidatiecentrum tot een totaal aantal van 200 kilometers in 2006. In 2007 komen daar nog eens 296 kilometers bij. Mijn vraag is: zijn de kilometerkosten geheel of gedeeltelijk met mijn belastbaar inkomen te verrekenen. Zo ja, wat is dan de kilometerprijs die mag worden afgetrokken.


U vraagt zich af of u de reiskosten die u gemaakt heeft voor het bezoeken van uw zus en zwager, die een vreselijk ongeluk gehad hebben, kunt aftrekken van de belasting. Uw zus vormde waarschijnlijk samen met haar man een eigen huishouding, de bezoekkosten zijn dan voor u niet aftrekbaar. Alleen de bezoekkosten van mensen die bij het begin van hun ziekte tot uw huishouden behoorde zijn voor u aftrekbaar. Daarvoor moet er ook aan de overige voorwaarden ( zoals langer dan n maand zijn verpleegd) worden voldaan.

Bron: Overgeld.nl 15 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant