Zijn werkgeversbijdragen zvw aftrekbaar
werkgeversbijdragen Mogen, naast de op het loon of uitkering ingehouden inkomensafhankelijke zorgpremies, ook de door de werkgever en/of uitkeringsinstantie vergoede bijdrage worden opgevoerd als buitengewone uitgaven onder het kopje algemene uitgaven?


Er wordt sinds 2006 een loonafhankelijke bijdrage ZVW door de werkgever (voor de werknemer) betaald. Deze bijdrage wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.


Omdat een betaling door de werkgever gezien wordt als loon voor de werknemer, moet de werknemer hier belasting over betalen. De werknemer merkt hier niets van, hij krijgt dus geen aparte aanslag, want dit wordt verrekend met de op het salaris ingehouden loonbelasting.


Omdat de werknemer belasting over de bijdrage van de werkgever betaald heeft, mag de werknemer de gehele door de werkgever betaalde loonafhankelijke bijdrage aftrekken.


Wanneer de werknemer zijn ziektekostenverzekering via de salarisadministratie van zijn werk betaald heeft, gelden de gewone regels.


Dus; voor de basisverzekering kan (onafhankelijk wat er precies betaald is) 1015 aan standaardpremie worden opgevoerd en wanneer er een aanvullende verzekering gesloten is, kunnen die kosten in zijn geheel worden opgevoerd.

Bron: Overgeld.nl 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant