Bos gaat topinkomens aanpakken
topinkomens den haag - Minister Bos van Financin neemt nieuwe maatregelen om de topsalarissen te beteugelen. Hij gaat zijn invloed als aandeelhouder van staatsdeelnemingen zoals Schiphol en NS gebruiken om te voorkomen dat de top er meer op vooruitgaat dan de werknemers op de werkvloer. Zonodig zal het ministerie van Financin op aandeelhoudersvergaderingen tegen voorstellen stemmen om topmanagers van bedrijven sneller in salaris te laten stijgen dan de CAO-lonen.

Bos zegde dat woensdag bij de Algemene Financile Beschouwingen aan de Tweede Kamer toe. De Rijksoverheid is aandeelhouder van 33 bedrijven, waaronder spoorbeheerder ProRail, wapenfabrikant Thales en busmaatschappij Connexxion. Bos liet ook doorschemeren wel iets te zien in twee ideen van de PvdA-fractie om topinkomens in het bedrijfsleven te matigen. Het Kamerlid Tang had voorgesteld een wettelijk maximum te stellen aan gouden handdrukken, en maatregelen te nemen tegen managers die buitensporig profiteren van fusies en overnames. Bos wil met concrete plannen wachten tot een commissie onder leiding van Jean Frijns, voormalig topman van pensioenfonds ABP, in december met nieuwe aanbevelingen komt. De commissie rapporteert periodiek over de naleving van de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur.In die code hebben de raden van commissarissen een grote rol gekregen bij het beloningsbeleid. De minister maakte duidelijk dat hij tot de rapportage van Frijns niet op zijn handen wil blijven zitten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat niet alle raden van commissarissen hun verantwoordelijkheid in deze oppakken, zegt Bos. Het principe is: pas toe of leg uit. Als dat niet gebeurt, zullen we andere maatregelen nemen.Bos zei in de Kamer dat hij een pleidooi van het CDA tegen excessieve bonussen verwelkomt. Een breed front in de Kamer vindt dat er iets tegen de topsalarissen moet gebeuren, zei hij. Voorstellen van coalitiegenoot CDA om al te uitzinnige bonussen te belasten lijken hem een interessante gedachte. Maar Bos is niet van plan extra belastingen op pensioenpremies en het eigen huis voor zeer vermogenden daarvoor op te geven, zoals het CDA had voorgesteld. De commissie-Dijkstal, die de regering adviseert over topsalarissen bij de overheid en aanverwante bedrijven, stelde onlangs voor om de semi-overheid in te delen in drie groepen. Elke groep zou onder een eigen regime moeten vallen. De meeste staatsdeelnemingen vallen onder het lichtste regime, waarvoor in de voorstellen van Dijkstal alleen een plicht tot openbaarmaking van de topinkomens is opgenomen.

Bron: Volkskrant 4 oktober 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant