Gehandicapten dupe van fiscale ingrepen
Gehandicapten Het netto besteedbaar inkomen van gehandicapten in een instelling dreigt met zon 1.500 per jaar af te nemen. De daling van 5.500 naar 4.000 ontstaat door het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling in 2009. Conform de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft ontvouwd, wordt de regeling in 2008 al flink uitgekleed. Het jaar daarop verdwijnt hij compleet, met vergaande consequenties voor gehandicapten, zo waarschuwt fiscaal jurist Harry Heemskerk.

Door de maatregelen van het kabinet dreigen de levens van gehandicapten in een instelling ernstig aangetast te worden, stelt hij. Heemskerk is gespecialiseerd belastingadviseur voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een (geestelijke) handicap, en heeft een gehandicapte dochter.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 29 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant